SHŠ Lucrezia

OGŁASZAMY

"Jak głupy dostał majątek"


Uczynkujacych     : 4
Czas pszedstawienie  : okolo 20 minut

Dzei jest o chłopcu, który się wałęsa po swiecie a wyużywa dobra zwykłych ludzi. Dziej nas zaniesie do starej korčmy, godzie panuje gospodynie, która ma do dyspozyciji dwa lenochy, któży tak akurat się dobrze najeśc a napic, największy strach mają z pracy....

Ceny dodanych programu po dogodzie !!!


ZPOWROTEM