SHŠ Lucrezia

OGŁASZAMY

"Mała szkoła francuskiego szermu"


uczynkujoçych : minimal 4 (mozno domówy)
czas trw.            : 20 - 50 minut

Oficjalne wystompienie - 20 minut - nauka francuzkiego szermu kordem. Program jest wypracowany   tak,aby koszdy dziwak mógł pomału obserwowac jednotliwe ruchy. Najwaznejsze jest  obserwowac kroki,udziery, kryćia się a figle, na koniec bitva różnou broniou.

Ružnorodne wystąpien - wystąpienie normalne z dopełnieniem o čwicženie dobrowolników ( wiącznie  dzieti)  w mecie bój najodwažniejszego s jednym z družyny. Zwycięžeę czeka nietradyczni prezent - a musimy wjedzice, ze zwycięzcą jest stale obserwujący !!!!!

Ceny dodanych programu po dogodzie !!!


ZPOWROTEM